Pàgines

BENVINGUTS I BENVINGUDES:

Nens i nenes (i famílies) per qualsevol dubte o tema que us preocupi o qualsevol proposta que ens vulgueu fer arribar,

no dubteu en contactar amb nosaltres a través del nostre mail de cicle:

ciclemitja@escolasantvicenc.cat

LA REUNIÓ DE 4t

Benvolgudes famílies:

Avui ha tingut lloc la reunió amb les famílies del nivell dels vostres fills. Per si no heu pogut assistir-hi us adjuntem el guió de les informacions que haurem comentat durant la reunió. Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos al vostre tutor/a.

REUNIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES DE QUART 2014-2015


1. SALUTACIÓ I PRESENTACIÓ


1.1. Tutors de quart: 4tA-Ana Fernández
                                 4tB-Josefina Molina

2. ORGANITZACIÓ DEL CICLE

Equip de Cicle Mitjà :

Abraham López, Marissol Mellado, Ana Fernández, Josefina Molina, Jaume Torras,  Irma de Arcos, Elisabet Junyent.

Alumnes: 44 alumnes als Tercers (22 a 3rA i 22 a 3rB)
               44 alumnes als Quarts (22 a 4tA i 22 a 4tB)

3. ORGANITZACIÓ DE L’HORARI

3.1 Àrees i mestres

ÀREA

MESTRE/A
Llengua Anglesa
Irma de Arcos
Informàtica
Tutores
Educació  Física
Bernat Navarro
Coneixement del Medi
Tutores
Llengua  Catalana
Tutors, Pilar i Jaume
Llengua  Castellana
Elisabet Junyent
Matemàtiques
Tutors i Jaume
Música
Ester Potrony
Visual i Plàstica
Tutores

3.2  L’Educació Física: Cal portar roba, calçat adequat i mitjons de recanvi, així com una ampolleta d’aigua. També és adient que duguin el cabell recollit i que no portin joies.

4tA : Dimecres de 8:30 a 9:30 h. i divendres  d’  11 a 12h.
4tB : Dimecres de 9:30a 10:30 h. i divendres de 12 a 13h.

3.3 Informàtica: Coneixement de les noves tecnologies. Desdoblament de l’informàtica que permet treballar en grup més reduït.

4tA dimecres de  9:30 a 10:30h.   4tB  dimecres de 8:30 a 9:30h.

3.4 Biblioteca: Un cop a la setmana es farà  préstec gràcies a la col·laboració dels pares.

3.5 Educació Especial i reforços: S’atendran pel Jaume (EE), la Pilar (AA)

3.6 Horari entrevistes: dilluns de 13 a 14h i horari a convenir.

4. NOVETATS CURS.

4.1 Reforços i desdoblaments

     Matemàtiques 2 sessions setmanals.
     Català 3 sessions setmanals.
     Desdoblament: Informàtica i Anglès Oral.

4.2 Importància de la lectura.
       Continuarem dedicant dins l’horari escolar una            estona a la lectura, mitjançant el llibre de lectures escollit.
       A més a més continuarem amb el treball de la            maleta viatgera, lectures preparades... és            necessària la vostra col·laboració pel bon                    funcionament d’aquestes activitats.
  
4.3 Llibres de text:
    Enguany els llibres de text són de consulta, no es poden guixar, amb l’excepció de l’Activity Book.

  5. HÀBITS A ASSOLIR I COL·LABORACIÓ ENTRE FAMÍLIA I ESCOLA

a)   Assistència i puntualitat.    
   Aconseguir que els nens i nenes vinguin a l’escola puntualment.
  Avisar per escrit o via telèfon al mestre sempre que l’alumne no pugui assistir a l’escola o ho hagi de fer amb retard.
b)   Hàbits d’higiene i salut.  No anar a l’escola quan        s’està malalt o si es té polls.
   Cal portar un paquet de mocadors i tovalloletes.      (se’n demanarà alguna més al llarg del curs, si és    necessari.
c)    Ús dels lavabos i wàters: Intentar anar al lavabo        abans d’anar a l’escola i durant el pati, procurant      que no afecti les hores de classe.
d)    Ús de la bata: Cal que la portin per les activitats          plàstiques i es portarà a casa quan es cregui                necessari.

e)   Celebracions d’aniversaris: Cal procurar no portar llaminadures. Si es fan festes particulars no donar les invitacions dins de l’escola.

f)  Ús de l’agenda: per als deures i per a les comunicacions.
 • Cal assegurar que cada dia portin l’agenda i que no la deixin ni a casa ni a l’escola (dins de la motxilla).
 • Fer-la servir com a eina de comunicació entre família i escola.
 • Organització personal: Arxivador, carpeta amb separadors, carpeta senzilla (pels deures i fulls informatius) i agenda.
g)  Hàbits saludables: Continuar amb el treball de conscienciació medi-ambiental que es treballa a l’escola. Enguany insistirem en què progressivament es vagi substituint l’embolcall dels entrepans o pastes per una carmanyola de plàstic o un embolcall reutilitzable. Alhora recomanem que els esmorzars siguin el més naturals possibles (entrepans, una peça de fruita, etc), eliminant sucs en tetrabriks i pastisseria industrial. Cada dimecres s’hauria de dur una peça de fruita i quan es comenci la campanya de la fruita ja avisarem.
h) Hàbits d’estudi: Controls i deures
     Controls

         - Els nens/es han de començar a aprendre a                estudiar. Nosaltres els ensenyarem tècniques              d’estudi (mapes conceptuals, resums,                        esquemes, memòria visual...)
         - Amb l’ajuda dels pares i mestres                              progressivament agafaran l’hàbit.
         - Tingueu en compte que anirem fent controls              normalment a final dels temes i que aquests,              estaran anotats a l’agenda. Per tant és                        important que l’aneu mirant.
         - A més a més rebreu els controls corregits per            anar veient els resultats i l’evolució dels                      aprenentatges. Cal retornar-los degudament                signats.
    
  Deures

   Bàsicament seran feines per acabar o alguna tasca       per repassar. Dependrà dels nens. Els caps de             setmana tindran deures fixos (amb alguna                   excepció).
 • Habitualment controlem que portin els deures i en els cas que no els duguin 3 vegades, avisem a casa mitjançant l’agenda.
 • Col·laborar amb els fills a l’hora de fer els deures i/o estudiar. Però no fer-los-hi.
 • Assegurar-se que tinguin un bon lloc per treballar (bona llum, sense soroll, sense TV...)
   i)   Documentació a lliurar

 • Fitxa Alumne.
 • Dades físiques.
 • Autorització per al trasllat d’un alumne en cas d’urgència i absència dels pares. Autorització de l’administració de paracetamol.
 • Autorització de sortides pel poble. Desplaçaments al pavelló municipal.
 • Autorització administració de medicaments.
 • Recollida germans petits.
 • Previsió assistència colònies.
SI CAL:
- Carta de compromís.
- Autorització AMPA.

6. INFORMACIONS  ESCOLA

·    Recordeu que per estar assabentats de les activitats educatives ho podeu fer a través del blog, tríptic d’inici de curs i l’informatiu de final de trimestre.
·    Llibres de text: Recordeu portar el lot de llibres el primer dia d’escola.
·   Els patinets han de quedar ben plegats al celobert i NO ES POT CIRCULAR AMB ELLS DINS EL RECINTE escolar.
   ·  Protocol primers auxilis: En cas de febre alta i que       els pares o tutors legals no puguin venir a fer-se         càrrec, podran autoritzar-nos mentrestant a               administrar PARACETAMOL.

7.  SORTIDES I COLÒNIES

a)  Pagaments: No s’acceptarà cap pagament fora de termini..
b)  Sortides i colònies
     1r. trimestre: 23 d’octubre: Casa de les                    abelles(Sant Pere de Torelló)  
     2n. trimestre: Dijous Llarder i sortides per                l’entorn. 
     6 de febrer: Taller artesanal al “Museu Paperer”        de Capellades.
     3r. trimestre: 1, 2 i 3 de juny: Colònies a “ El            Xaloc” (Calders)

8. ACTIVITATS I FESTES DE L’ESCOLA

- Benvinguda.
- Castanyada.
- Santa Cecília.
- Nadal.
- Carnestoltes.
- Setmana Cultural.
Sant Jordi.
- - Fi de curs.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada